İç Bağlam Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

İç Bağlam Nedir?

 

Kuruluşun hedeflerini elde etmek için gerek duyduğu iç ortamdır.

 

NOT – İç bağlam aşağıdakileri içerebilir:

– İdare, organizasyon yapısı, rol ve sorumluluklar;

– Bunları elde etmek için kullanılan politikalar, hedefler ve stratejiler;

– Kaynak ve bilgiler anlamında anlam kazanan yetenekler (örneğin, sermaye, zaman, insan, süreçler,        sistemler ve teknolojiler);

– Bilgi sistemleri, bilgi akışları ve karar verme süreçleri (resmi ve gayrı resmi);

– İç menfaat sahipleriyle ilişkiler, onların algıları ve değerleri;

– Kurum kültürü;

– Kurum tarafından uyarlanan standartlar, kılavuzlar ve modeller ve

– Sözleşmeli ilişkilerin biçim ve kapsamları.