Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) Nedir?

Hizmet sağlayıcının hizmet yönetimi faaliyetlerini yönlendirmeye ve kontrol etmeye yönelik yönetim sistemi.

Not 1 – Bir yönetim sistemi, politika ve amaçları tesis etmek ve söz konusu amaçlara ulaşmak için karşılıklı ilişkide veya etkileşimde bulunan öğeler kümesidir.

Not 2 – HYS; hizmetlerin tasarlanması, dönüşümü, sunulması ve iyileştirilmesi için gerekli olan tüm hizmet yönetimi politikalarını, amaçlarını, planlarını, süreçlerini, dokümantasyonunu, kaynaklarını ve bu standartta yer alan gereksinimleri karşılamayı kapsar.