Güvenilebilirlik Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Güvenilebilirlik Nedir?

Yararlanabilirlik performansını ve onun etkileyen faktörleri, güvenilirlik performansını, bakımı yapılabilirlik performansını ve bakım destek performansını açıklamak üzere kullanılan ortak bir terim.

Not – Güvenilebilirlik, nicel olmayan terimlerde yalnız genel açıklamalar için kullanılır.