Gözden Geçirme Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Gözden Geçirme Nedir?

Oluşturulan hedeflere ulaşmak amacıyla ele alınan konunun uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini tayin etmek için yapılan faaliyet.

 

Not – Gözden geçirme, verimliliğin tayinini de içerebilir.

Örnek – Yönetimin gözden geçirmesi, tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi, müşteri şartlarının gözden geçirilmesi ve uygunsuzluğun gözden geçirilmesi.