Düzeltme Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

Düzeltme Nedir?

 

Tespit edilen uygunsuz durumu elimine etmek için gerçekleştirilen faaliyet.

 

Not 1 – Bu standardın amacı, potansiyel güvenli olmayan ürünlerin üretilmesi ile ilgili bir düzeltme için düzeltici faaliyet ile bağlantı kurabilmektir.

 

Not 2 – Düzeltme yeniden işleme, daha ileri işleme, ve/veya uygun olmayan sonuçlara ait  olumsuzluklarının eliminasyonu (farklı bir üretimde kullanmak için uzaklaştırma ya da özel etiketleme gibi) şeklinde uygulanabilir.