Doküman Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

Doküman Nedir?

Bilgi  ve onu destekleyen ortam. Örnek- Kayıt, şartname, prosedür dokümanı, çizim, rapor, standart.

 

Not 1 – Ortam; kağıt, manyetik, elektronik veya optik bilgisayar disk, fotoğraf veya ana numune, veya bunların birleşimi olabilir.

Not 2 – Bir dokümanlar topluluğu, örneğin şartnameler ve kayıtlar, sıklıkla “dokümantasyon” olarak adlandırılır.

Not 3 – Bazı şartlar  (örneğin, okunabilirlik şartı) bütün doküman tiplerine uygulanır ancak şartnameler (örneğin, revizyon kontrolü şartı) ve kayıtlar (örneğin, tekrar elde edilebilirlik şartı) için farklı şartlar olabilir.