Doküman Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

Doküman Nedir?

Bilgi ve bilgiyi destekleyen ortam.

Örnekler: Politikalar, planlar, süreç açıklamaları, prosedürler, hizmet seviyesi anlaşmaları, sözleşmeler veya kayıtlar.

Not 1 – Dokümantasyon herhangi bir ortam biçiminde veya türünde olabilir.

Not 2 – ISO/IEC 20000 standardında, kayıtlar dışındaki dokümanlar, başarı hedeflerini ifade eder.