Doğrulama Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Doğrulama Nedir?

Objektif kanıtın sağlanması yolu ile belirlenen şartların  yerine getirildiğinin teyidi.

 

Not 1 – “Doğrulanmış” terimi, karşılık gelen statüleri belirtmek için kullanılır.

Not 2 – Teyit aşağıdaki gibi faaliyetleri kapsayabilir;

– Alternatif hesaplamaların yapılması,

– Onaylanmış benzer tasarım şartnamesi ile yeni tasarım şartnamesinin karşılaştırılması,

– Deneylerin yapılması ve gösterimler,

– Yayımdan önce dokümanların gözden geçirilmesi.