Dış Bağlam Nedir?

S.S.S. Staff asked 3 sene ago

Dış Bağlam Nedir?

 

Kuruluşun hedeflerini elde etmek için gerek duyduğu dış ortamdır.

 

NOT – Dış bağlam aşağıdakileri içerebilir:

– Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel nitelikli kültürel,  sosyal,  politik,  hukuksal,  düzenlemelerle        ilgili,  mali,  teknolojik,  ekonomik,  doğal ve rekabet ortamıyla ilgili;

– Kuruluşun hedefleri üzerinde etkisi olan önemli itici güçler ve eğilimler

– Dışsal menfaat sahipleriyle ilişkiler ve bunların algıları ve değerleri.