Denetim Nedir?

S.S.S. BEK önce 1 sene sordu

Denetim Nedir?

 

Denetim delilinin elde edilmesi ve denetleme kriterinin karşılandığının tarafsız bir biçimde tespit edilmesi için sistemli, bağımsız ve yazılı olan süreç.

 

 

Not  – Bir denetim, kuruluş içi (birinci taraf) veya kuruluş dışı (ikinci veya üçüncü taraf) denetim şeklinde olabileceği gibi birleşik denetim (iki veya daha fazla disiplinin birleşmesi suretiyle) şeklinde de yapılabilir.