Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

BGYS

Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.

Not – Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.